1. Általános rendelkezések és a fogalmak meghatározása

1.1 Ezek az általános kereskedelmi feltételek (továbbiakban „ÁKF“) a vevő és a Schnirch-ST s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady 12000 Praha 2  kereskedelmi kapcsolataira vonatkoznak  (továbbiakban "működtető" vagy "eladó"), amely a  www.modovo.hu  üzletház elektronikus rendszere által lett megkötve (továbbiakban "rendszer"). 

1.2 Az ÁKF az eladási szerződés résztvevőinek jogait és kötelezettségeit szabályozza, amelyet a www.modovo.hu szerver által jött létre az eladó és vevő között.

1.3 A szerződés jogai és kötelezettségei a szerződés jogorvoslatához igazodnak a Kereskedelmi törvénykönyv Tt. 40/1964 sz. 588.§ és a 612.§ értelmében.

1.4 Vevő alatt a rendszerben bejegyzett természetes vagy jogi személy értendő, aki saját jogosultsága után elektronikus megrendelést küldött az üzlet rendszerének.

1.5 Eladó:  Schnirch-ST s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady 12000 Praha 2 IČO: 090 93 249, IČ DPH: CZ09093249.

 1.6 Elektronikus megrendelés alatt elküldött elektronikus nyomtatvány értendő, amely a vevő adatait, az elektronikus üzlet kínálatából megrendelt áru listáját és annak árait tartalmazza és az üzlet rendszere által feldolgozásra került és mailben az eladó címére lett küldve.

 

 2. Megrendelés

2.1 Az elektromos megrendelés érvényességének feltétele a regisztrációs nyomtatvány által az összes megkövetelt adat és kellék igaz és teljes kitöltése, beleértve a telefonszámot is.

2.2 Az összes elfogadott elektronikus megrendelés a szerződés javaslataként van értelmezve és kötelezőnek tartva.

2.3 A vételi szerződés, melynek alapján az áru az eladó részéről értékesítésre kerül a vevő részére a rendszerben a megrendelés kötelező jóváhagyása után keletkezik. Az eladó által mailben megerősített megrendelés (vagy annak része) mindkét fél számára kötelező, hacsak az igazolás ideje alatt meg nem szegik a megállapodott feltételeket, amikor is kapcsolat jön létre a vevő és a SA-COM s r.o. vállalat között.

2.4 Jelentős feltételek alatt főleg a megrendelés tartalma (áru pontos meghatározása és mennyisége), áru és szállítás díja, kézbesítés módja, valamint az áru megfizetésének módja van értve.

 

 3. Megrendelés sztornózása

Megrendelés sztornózása a vevő részéről

A megrendelést elektronikus úton vagy telefonon abban az esetben lehet sztornózni, ha még nem került feldolgozásra. Az ilyen sztornó megrendelést megszüntetettnek tartunk. A megrendelés sztornózásakor fel kell tüntetni a nevet, email címet, megrendelés számát és a megrendelt áru leírását. A megrendelés megszüntetésekor nem számítunk fel semmilyen kötbért és egyéb illetéket, amely összefüggésben lenne a megrendelés megszűntével. A  vevőnek a pénzt 14 napon belül átutalással küldjük vissza a vevő által meghatározott számlára (meg kell adni a bank nevét, számlaszámot és a bank kódszámát), hacsak  a vevővel nem egyezünk meg másképp.

Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés vagy annak részének megszüntetésére, ha:

  • Utánvételi megrendelés esetén a megrendelést nem lehet kötelezően jóváhagyni (rosszul megadott telefonszám, nem elérhető, nem felel az mailekre stb.)
  • Az árut már nem gyártják, vagy nem kézbesítik, vagy jelentős módon megváltozott a beszállítónál az ár, hacsak a vevővel nem egyeztek meg pótteljesítésben. Ha ilyen szituáció jön létre, az eladó azonnal kapcsolatba lép a vevővel a további eljárás megbeszélése céljából. Ha a vevő már kifizette az egész vételárat vagy annak részét, akkor ezt az összeget 14 napon belül visszakapja számlájára vagy címére.

 

 4. Vételi szerződéstől való elállás (küldeményes üzlet)

4.1. A vevő a Tt. 102/2014 sz. fogyasztóvédelmi törvény 7.§ értelmében (továbbiakban „Fogyasztóvédelmi törvény távolsági eladás esetén“) jogosult ok megadása nélkül elállni a vételi szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül, vagy a szolgáltatás nyújtásáról kötött szerződés napjától vagy az elektronikus tartalom nyújtásától, ha az eladó időben és megfelelően teljesítette információs kötelezettségeit a fogyasztóvédelmi törvény 3.§ értelmében.

A vevő a csomag átvétele után jogosult az árut kicsomagolni és kipróbálni a „hagyományos üzletekben“ megszokott módon, mégpedig az áru jellegének, jellemzőinek és működésének megállapítása céljából. A vevő felelős az áru bármilyen értékcsökkenéséért.

Ebben a részben meghatározott rendelkezések kifejezetten nem érvényesek a jogi személyekre és természetes vállalkozó, valamint természetes nem vállalkozó személyekre, akik a törvény 2.§ a) betűje értelmében nem felelnek meg a fogyasztó meghatározásnak.

4.2. Az ügyfél kizárólag írásban érvényesítheti az elállási jogát, mégpedig ajánlott levél formájában, postai úton az eladó fél levelezési címére küldve, vagy e-mail-ben az info@modovo.hu e-mail címre küldve. A szerződéstől való elálláshoz csatolnia kell a cseréhez szükséges űrlapot, melyet weboldalunkon talál meg.

4.3.  Elállás esetén a szerződés a kezdettől megszűnik, a szerződő felek visszaadják vagy megtérítik az összes kölcsönösen elfogadott teljesítést. Az árut a vásárlási bizonylattal együtt küldje vissza, ha:

  • Használatlan
  • Ép
  • Teljes                                                                  
  • Eredeti csomagolásban van

Az árut ajánlott bebiztosítani. Utánvételi csomagokat nem áll módunkban átvenni.

A csomagokat kizárólag CÍMRE küldjék utánvétel nélkül (csomagként a címre, nem a postára):

GLS- Modovo

GLS Európa u. 2.

2351 Alsónémedi

 

Az áru vételárát az ön által meghatározott bankszámlára legkésőbb 14 napon belül küldjük az illetékes törvény rendelkezéseivel összhangban. Ha megtartja az árut, amelynek értéke nem haladja meg az 24 000 HUF, utólag postaköltséget számlázunk ki  1200 HUF értékben.

4.4. Ha a vevő eláll a szerződéstől és az eladónak csökkentett értékű árut küld vissza, amely már használva, károsítva volt vagy hiányos, az eladónak köteles megtéríteni azokat a költségeket, amelyek az áru javításával és annak eredeti állapotába való visszaállításával keletkeztek.

4.5. A fogyasztóvédelmi törvény 7.§ 6. bek. értelmében a távolsági eladás esetén a vevő nem állhat el a szerződéstől, melynek tárgya az áru a fogyasztó személyes követelményei szerint elkészített értékesítése  vagy egy fogyasztó részére meghatározott áru, vagy olyan áru amelyet annak tulajdonságaira való tekintettel nem lehet visszaküldeni  (speciálisan megrendelt áruról van szó a vevő követelményei szerint és 3XL és nagyobb méretről –amelyet kölcsönös megállapodás után telefonon vagy mailben lehet megrendelni, mivel ezeket a beszállítónál személyesen rendeljük minden fogyasztó részére).

 4.6. A szerződéstől való elállás jogának érvényesítésekor be kell mutatni a vételárat igazoló eredeti bizonylatot, amelyből nyilvánvaló, hogy kinél, mikor, mit és milyen áron volt vásároltak. Ha ilyen bizonylattal a vásárló nem rendelkezik, akkor nem érvényesítheti az elállástól való jogát.

 

 5. Árfeltételek

5.1 A termékek ára 20% ÁFA-t tartalmaz.

5.2 A posta és csomagolási költségeket a 6. pont tartalmazza.

5.3 A vevő a következő pénznemekben fizethet: HUF

5.4 A termékek ára változhat. Az ár megváltozására a vevőt a konkrét megrendeléssel kapcsolatban mailben előre figyelmeztetjük. A vevő a megállapodott ár megváltozásakor jogosult a szerződéstől elállni. 

5.5 Az összes áru és szolgáltatás értéke, valamint az internetes üzlet összes illetéke tartalmazza az ÁFA-t. Az összes akció a készlet erejéig érvényes, hacsak konkrét terméknél ez nincs másképpen megadva.

 

 6. Posta és csomagköltségek

6.1 A Schnirch-ST s.r.o. vállalat posta és csomagköltséget 1 200 HUF értékben számít fel.

6.2 A postaköltség díja ÁFA-t is tartalmaz.

 

 7. Fizetési feltételek

7.1 A vevőnek a futártól való csomag átvételekor lehetősége van készpénz általi fizetésre.

7.2 Ha a kézbesített áru nem lesz teljes összegében kifizetve, az eladó jogosult az áru további kézbesítését megszüntetni mindaddig, amíg az kifizetésre nem kerül.

 

 8. Szállítási feltételek

8.1 Az eladó köteles teljesíteni a vevő megrendelését és annak az árut legkésőbb 30 napon belül kézbesíteni. A teljesítés tárgya (megrendelt áru) mindig a lehető legrövidebb időn belül kerül elküldésre, ami általában 5 – 7 munkanapot jelent.

8.2 Minden vevő mailben vagy telefonon által van értesítve az összes megrendelést érintő változásról. A megrendelés állapotát a rendszerbe való bejelentkezés után leellenőrizheti.

8.3 Az árut a GLS csomagküldő szolgálat kézbesíti a vevő által meghatározott címre. A csomagban mindig ott van a számla is.

8.4 A vevőre az áruval kapcsolatos tulajdonjog annak átvételekor és a vételár kifizetésekor kerül át.

8.5 Termékeket szállítanak Magyarországon.

8.6 Ha a vevő a szerződéstől való előzetes elállás nélkül nem veszi át az árut az általa és a futárral előre megállapodott címen és/vagy időben, az eladó kártérítésre jogosult a keletkezett kárért a tényleges költségek értékében, amely a megrendelés sikertelen kézbesítésével jött létre.

 

 9. Szavatossági feltételek

Ha a vevőnek az áru átvétele után a jótállás alatt meghibásodik az áru, az eladónál reklamációt nyújthat be. A garancia az áru átvételének napjától számítódik és 24 hónapig tart a törvény által meghatározott kivételekkel. Ha a vevő vállalkozó és a terméket vállalkozói tevékenységre veszi, a jótállás a gyártó garancia feltételeihez igazodik a Kereskedelmi törvénykönyv 429.§ összhangban.

A garancia meghosszabbítódhat azzal az idővel, ami alatt a vevő az árut annak garanciából adódó javítása miatt nem használhatott.

A garancia ideje alatt az összes jogos javítás ingyenes. A garancia nem vonatkozik az áru általános használatából adódó elhasználódására.

A reklamációt, beleértve a felesleges halasztás nélküli hiba elhárítását a benyújtástól számított  30 napon belül kell elintézni. Ennek az időnek a lejárta után a vevőnek azonos jogok vannak elismerve, mintha elháríthatatlan hibáról lenne szó.

A címkén feltüntetett jelzés ellenére a kabátokat, dzsekiket és téli kabátokat nem ajánljuk mosógépben mosni! Kérjük a terméket vegytisztítóban tisztítassa.

 

10. Reklamációs szabályzat 

10.1 Ez a reklamációs szabályzat arra az árura vonatkozik, amely a SA-COM s.r.o. vállalatnál volt vásárolva. Az összes árura 24 hónapos garancia van, hacsak a konkrét árunál ez nincs másképpen feltüntetve és az áru fogyasztó általi átvételétől számítódik.

10.2 Minden SA-COM s.r.o. vállalattól vásárolt termékhez számla van mellékelve (eladási bizonylat, amely egyúttal garancialevélként is szolgál.

10.3 A vevő az áru átvételekor köteles köv. ellenőrizni:

  • Megrendelt termékről van e szó (ha a termék nem volt megrendelve, az árut a csomag kinyitása utána ne csomagolja szét, ne nyissa ki, mivel  nem lehet majd kicserélni).
  • Az áru ép, azaz nincs nyilvánvaló hibája .

A vevő a megállapított tényekről köteles minket az áru átvétele után azonnal informálni.

A termék csomagolása és tartalma nem lehet mechanikusan megrongált (mechanikus megrongálás alatt az áru olyan károsítása értendő, amely nem keletkezhetett a termék általános használatakor).